Bilder som förändrar världen

Fotografen Tomas Gunnarsson har på uppdrag av Gävle kommun producerat en fantastisk bildhandbok om hur man fotograferar genusmedvetet. Boken ger inspiration och råd om hur

Läs mer