Idor Svensson – Stödjande läs- och skrivappar

Idor Svensson bedriver forskning inom psykologi vid Linnéuniversitetet. Hans forskning riktar in sig på läs-och skrivsvårigheter och dyslexi. Idor menar att det finns alternativa sätt att ta till sig och…

Fortsätt läsaIdor Svensson – Stödjande läs- och skrivappar

NPF-säkrad skola – bättre lärmiljöer och förutsättningar för elevers individuella behov

På Specialpedagogikdagarna i Göteborg redogjorde Källbrinksskolan i Huddinge för ett projekt där skolan gjort en mängd förändringar i sin lärmiljö. Skolan försöker förebygga framtida svårigheter hos elever och i synnerhet elever…

Fortsätt läsaNPF-säkrad skola – bättre lärmiljöer och förutsättningar för elevers individuella behov