Funktioner i Google dokument som ökar tillgängligheten

Skriver du också oftast i Google dokument? Vet du att det finns funktioner i Google dokument som ökar tillgängligheten? Jag har hittat några favoritinställningar som jag använder: att ha dokumentdispositionen…

Fortsätt läsaFunktioner i Google dokument som ökar tillgängligheten

Leda digitaliseringen

Under 2017 har Sverige fått en ny nationell digitaliseringsstrategi, ett nytt Digitaliseringsråd och visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på…

Fortsätt läsaLeda digitaliseringen

Tre digitala verktyg för att öka fokus

Att leda undervisningen i ett klassrum kräver tydlighet och god struktur. I detta inlägg kommer jag att beskriva tre olika tjänster/verktyg som jag använder mig av i undervisningen. Skapa grupper med Webtools/Groupie…

Fortsätt läsaTre digitala verktyg för att öka fokus

Digitaliseringen, styrdokument och länkar

Förändringar i styrdokument gällande digitaliseringen Under 2017 har Skolverket arbetat med att revidera olika styrdokument för att säkerställa att alla elever får en god digital kompetens. I denna film berättar…

Fortsätt läsaDigitaliseringen, styrdokument och länkar