ILT – Greppa ämnet på flera språk

Du vet väl om att du har tillgång till Begreppa? All personal och alla elever i Ängelholms skolor har tillgång till Inläsningstjänst (inlästa läromedel och skönlitteratur) samt Begreppaguider som tidigare…

Fortsätt läsaILT – Greppa ämnet på flera språk

Utmanande språkmiljöer på Förskolan Ängavången

På Ängavångens förskola vistas barn, vårdnadshavare och personal som tillsammans har nio olika modersmål. Vi på Ängavångens förskola har sedan i våras börjat att arbeta mer ur ett interkulturellt perspektiv,…

Fortsätt läsaUtmanande språkmiljöer på Förskolan Ängavången

Idor Svensson – Stödjande läs- och skrivappar

Idor Svensson bedriver forskning inom psykologi vid Linnéuniversitetet. Hans forskning riktar in sig på läs-och skrivsvårigheter och dyslexi. Idor menar att det finns alternativa sätt att ta till sig och…

Fortsätt läsaIdor Svensson – Stödjande läs- och skrivappar

NPF-säkrad skola – bättre lärmiljöer och förutsättningar för elevers individuella behov

På Specialpedagogikdagarna i Göteborg redogjorde Källbrinksskolan i Huddinge för ett projekt där skolan gjort en mängd förändringar i sin lärmiljö. Skolan försöker förebygga framtida svårigheter hos elever och i synnerhet elever…

Fortsätt läsaNPF-säkrad skola – bättre lärmiljöer och förutsättningar för elevers individuella behov