Rörelse tillsammans med digitala verktyg

Det är mycket debatter och inlägg kring skärmtid och stillasittande i olika medier. Pedagoger måste visa de som är tveksamma till digitala verktyg i förskolan på alla de möjligheter som…

Fortsätt läsaRörelse tillsammans med digitala verktyg

Ny dataskyddsförordning – 6 sociala medier

Med den nya dataskyddförordningen (GDPR) försvann den så kallade missbruksregeln som fanns i Personuppgiftslagen (PuL). Missbruksregeln innebar att man kunde hantera ostrukturerade personuppgifter utan att registrera dessa, exempelvis personuppgifter i…

Fortsätt läsaNy dataskyddsförordning – 6 sociala medier

Ny dataskyddsförordning – 4 it-tjänster

För att följa den nya dataskyddsförordningen behöver alla it-tjänster och program som hanterar personuppgifter dokumenteras och registreras. När en it-tjänst hanterar personuppgifter måste det också finnas ett personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören.…

Fortsätt läsaNy dataskyddsförordning – 4 it-tjänster