Tillbakablick 2017-2020

Under de tre senaste åren har förskola/skola arbetat med digitaliseringen enligt Ängelholms skolors digitaliseringsplan 2017-2020. Nu håller vi på med att förbereda en ny plan och det är alltid spännande…

Fortsätt läsaTillbakablick 2017-2020

Leda digitaliseringen

Under 2017 har Sverige fått en ny nationell digitaliseringsstrategi, ett nytt Digitaliseringsråd och visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige. Det övergripande målet är att Sverige ska vara bäst i världen på…

Fortsätt läsaLeda digitaliseringen

Idor Svensson – Stödjande läs- och skrivappar

Idor Svensson bedriver forskning inom psykologi vid Linnéuniversitetet. Hans forskning riktar in sig på läs-och skrivsvårigheter och dyslexi. Idor menar att det finns alternativa sätt att ta till sig och…

Fortsätt läsaIdor Svensson – Stödjande läs- och skrivappar