Du visar för närvarande Inspirationsdag på Rebbelberga skola – Escape room med stöd av digitala verktyg

Inspirationsdag på Rebbelberga skola – Escape room med stöd av digitala verktyg

12 augusti besökte Advania Skolpartner Rebbelberga skola för att ge personalen inspiration inför starten av läsåret 21-22.
Upplägget var att personal fick arbeta med ett antal Escape Room tillsammans med spelledare från Advania och därefter få en genomgång hur planering och skapandet av de olika uppgifterna. Gunilla Möller från Advania Skolpartner var ledare av hela eventet “Flykten från Ängelholm”.

De olika passen var uppdelade i olika grupperingar utifrån årskurs från förskoleklass till årskurs sex. Det fanns fyra klassrum som var förberedda som Escape Rooms.

Varje rum var inriktat på ett ämne, i detta event var det Engelska, Geografi, Historia och Matematik.

Vid varje pass delades deltagarna upp i fyra grupper där varje grupp fick en egen spelledare.
Spelledarna var Leonidas Papagianis, Jenny Palm, Jakob Ökvist och Martin Premberg som alla arbetar inom Advania Skolpartner.
När gruppen kom in i ett rum startade spelledaren upp en introduktionsvideo till just det rummet med instruktioner.

När videon var slut startade en klocka att räkna ner från tio minuter. Deltagarna fördelade sig jämnt på de tre uppdragen i rummet och började arbeta med att lösa uppgifterna för att kunna öppna låsen. Det fanns både digitala och analoga uppdrag, samt digiloga förstås. Följa instruktioner för programmering av BlueBoot för att få fram en kod, avkoda morsesignaler, sök rätt ort med kartkordinater rita sedan in siffran som blir av  punkt till punktritning mellan orternas positioner, lägg ett QR-pussel – skanna det och svara på frågorna i ett formulär för att få rätt kod och finna vilken siffra som var fel i bilder eller artiklar för att ge rätt kod till ett lås var en del av uppdragen.

När de tre uppdragen var lösta och hänglåsen var öppnade på lådan fick deltagarna tillgång till en stämpel som de skulle stämpla på deltagarkortet. Det gällde att lösa alla uppdragen inom tilldelad tid.

När stämplen var ifylld på deltagarkortet blev det en genomgång av uppdragen i rummet, under ledning av spelledaren.

I det avslutande passet informerade Gunilla Möller om hur hon byggt upp de olika ämnesrummen med verktyg från bland annat Google workspace. De verktyg som använts var Jamboard, Formulär, Maps och Kalkylark. Andra verktyg/tjänster utanför Google som deltagarna fick information om – Advania Voice, QR-läsare för ChromeBook  och Jigsawplanet. 

Deltagarna fick med sig ett kort med en QR-kod där deltagarna kan ladda hem en kopia på ett exempel av digitalt Escape Room, för att sen arbeta vidare och anpassa utifrån sin elevgrupp.

Deltagarnas ord om dagens fortbildning. Givande, pulshöjande, inspirerande, nyheter, utmanande, samarbete.

Lämna ett svar