Du visar för närvarande Matematiktips från Rebbelberga

Matematiktips från Rebbelberga

På Rebbelberga skola använder vi flera olika digitala program i vår undervisning.

Vektor

Vissa passar bra redan tidigt i f-klass andra passar i de högre åldrarna. Vi har använt Vektor, en app där eleverna får möjlighet att träna både matematik och arbetsminne samtidigt. Tomoyo ett program som eleverna får automatiskt när de loggar in sina matematikböcker, Favorit Matematik, i den digitala bokhyllan. Code som tränar datalogiskt tänkande och som ger eleverna en första kunskap om programmering. Nomp har några elever för att de ska få färre uppgifter och en träning som antingen ersätter läroboken eller som kompletterar.

 

 

Tomoyo

Under träningen med Vektor och Tomoyo är det viktigt att vara lyhörd och finnas nära eleverna. Det finns elever som behöver stöttning i träningen, det kan vara en hjälpande hand eller bara en närvaro. Vissa nya moment kan man behöva göra tillsammans med eleven tills de förstår hur man genomför övningen. Tomoyo följer eleven vidare genom årskurserna och från och med höstterminen 2021 kommer den även att finnas för åk 4 och 5. En fördel med Tomoyo är att den inte är tidsstyrd på samma sätt som Vektor. Tomoyo är lätt för eleverna att träna på även vid kortare stunder. 

 

I både Vektor och Tomoyo kan man som lärare hålla koll på vilken nivå eleverna jobbar från de olika plattformarna. För att se elevernas utveckling i Tomoyo behöver man som lärare bjuda in eleverna i ett klassrum.

Vektor är en app som tränar både matematik och arbetsminne. Eleverna får under 20-30 minuter träna koncentrerat på sin nivå inom flera olika moment. Tal tränas med stöd av bla tallinje och flera olika representationer som gynnar inlärning av räknefärdigheter. Även problemlösning och spatiala förmågor tränas på olika sätt. Alla delar är viktiga för att ge eleverna matematisk förståelse. För att eleverna ska inspireras finns det både monster och hjältar = eleverna själva, som överlistar monster och omvandlar dessa till små gulliga djur.  Läs mer om Vektor i tidigare inlägg på Englar bloggar: MatematikutvecklingVillanskolan tränar

 

Tomoyo är ett digitalt komplement till vårt läromedel Favorit matematik. Det är ett spel där elevernas prestationer och arbetssituationer belönas och som ställer in sig efter elevernas förutsättningar. Matematiska moment är uppdelade i ett antal mål och utifrån elevernas svar så får eleverna lättare eller svårare övningar tills målet är nått. Mentorn leder eleverna genom övningarna, ger feedback och hjälper till med förklaringar och strategier. Pim, en kattegoja, får hjälp av eleverna att lösa olika problem och att ta sig vidare i berättelsen. 

Text och bild: Ulrika Broman, förstelärare i matematik på Rebbelberga skola

Lämna ett svar