Du visar för närvarande Ett läsår på Villan med Programmering och VR/AR

Ett läsår på Villan med Programmering och VR/AR

På vår skola, Villanskolan, arbetar IKT-pedagogerna Molly Karlsson och Sebastian Pettersson. I snart fyra år har vi kamperat ihop för att driva digitaliseringen på skolan framåt. Förutom att skolan har en stabil struktur kring organisation så finns där en hög kompentens i personalstyrkan. Som en bas har skolan använt sig av kommunens digitala trappa där vi utgått ifrån det som lärarna känner att de behöver extra stöttning i. Vi har testat nya metoder alternativt ny teknik för att ge undervisningen den där extra dimensionen som eleverna behöver. Under läsåret 20/21 har vi trots pandemin kunnat genomföra en del olika insatser för våra elever.


Åk F-3 Programmering

I åk 2 och 3 har vi under hösten arbetat med programmering där progressionen är viktig. Från att ha arbetat analogt i f-klass med att pärla sitt namn med ACSII-tecken arbetade vi under hösten tillsammans med åk 2 där vi gick vidare i vårt arbete och introducerade Bee-Bots. Eleverna fick uppgifter i form av uppdrag, där roboten skulle klara av dessa med hjälp av algoritmer, skapade av eleverna. Hur vi jobbar med Bee-Bots kan ni läsa vidare i den här länken.

Åk 3 har tagit ett steg till och arbetat med Lightbot som är  är en problemlösningsapp/program där eleverna kan lära sig grundläggande programmering utan några förkunskaper. Appen/programmet är uppbyggd som ett spel med sju olika världar bestående av sju banor vardera. Världarna är låsta från start och man låser upp dem efterhand att man tar sig fram i spelet. Spelet går ut på att få en robot att nå alla blå rutor i ett rutnät och lysa upp dem. För att lyckas måste man skriva ett program med hjälp av färdiga kommandon; ”gå fram ett steg”, ”sväng höger”, ”sväng vänster”, ”hoppa”, ”tänd lampa” osv.

Code Hour. Appen är självinstruerande och bygger vidare på det analoga arbete som ligger till grund för elevens kunskaper. Den går även att arbeta med över tid då eleven själv kan ta det i sin egen takt. 

 

 


Åk 4-6 RedBox

Under hösten lånade skolan VR-boxen kallad Redbox från RIKT, kommunens egna stöd för oss IKT-personal. Boxen införskaffades 2019 och har varit väl använd både av oss och av andra skolor i Ängelholms kommun.

På vår skola har den främst använts med hjälp av appen Google Expeditions. Appen samlar ett stort bibliotek av scener från många av världens olika hörn. Önskar du besöka Louvren eller ta med dina elever till Island så är allt detta möjligt. Under vecka 10 var det således dags igen, för en vecka tillsammans med Redbox. Eleverna har väntat. 

Åk 3 gjorde ett besök på den förhistoriska jorden och rörde sig framåt i tiden till dinosaurierna. (Sökbart genom Expeditionsappen på ”Earth Timeline”.)

Åk 4 arbetade under hösten med vikingatiden. Då boxen varit upptagen en stor del under hösten fanns där ingen självklar tid att få in detta under arbetets gång. Istället fick de en repetition. Scenen samlar olika teman kring vikingatiden med utgångspunkt för hur de levde och verkade. (Sökbart genom Expeditionsappen på ”The Vikings”.)

Åk 5 tog en tripp till Island där läraren Kristina Andersson guidade eleverna genom isländsk kultur och arkitektur. (Sökbart genom Expeditionsappen på ”Iceland”.)

Åk 6 rörde sig i flera olika miljöer och tog tillfället i akt att besöka Barcelona, Grekiska öarna samt få en inblick i Världens nya sju underverk. (Sökbart genom Expeditionsappen på ”7 new wonders of the world”.)

Våra nyanlända elever på skolan fick arbeta med VR under hösten redan där de fick titta på sina hemländer vilket uppskattades mycket. Under våren togs steget från VR till AR. De tittade på exotiska djur. Tips är att sätta de olika AR-objekten på borden. Blir både lustigt och intressant ur olika vinklar. (Sökbart genom Expeditionsappen på ”Large mammals”.)

För en lyckad lektion så krävs en hel del förberedelser för att Redboxen skall höja det pedagogiska värdet i lektionen. Hos Molly arbetades det från början analogt, senare digitalt och till sist gavs ett uppdrag med hjälp av VR utrustningen, leta efter de afrikanska djuren. (Sökbart genom Expeditionsappen på ”Kruger National Park”)

– Vad heter djuret på arabiska?
– Vad heter elefant på swahili?
– Jaaa, jag har hittat elefanterna!


Gemensamt för alla grupper har varit entusiasmen hos våra elever. Det är något som bryter av den vanliga undervisningen, samtidigt som man kan erbjuda något som inte alla har tillgång till hemma. På frågan om de vill göra detta igen, har svaret varit från de flesta, ett rungande ja.


För mer stöd se nedan

 

Lämna ett svar