Du visar för närvarande Att få känslan av sammanhang

Att få känslan av sammanhang

I dessa tider stängs många dörrar för barn och ungdomar, deras plats att träffas på i olika sammanhang uteblir. Många rutiner försvinner och ger många barn och ungdomar en osäkerhet i sin vardag. Något som är positivt är att många kreativa saker kommer fram som i sin tur kan får ett perspektiv som nog inte hade sett dagens ljus om det varit för Corona.

Då MK huset i Ängelholm stängdes ner vid jul funderade personalen på hur de skulle kunna behålla kontakten med ungdomarna. De spånade på olika saker de skulle kunna göra, det handlade om att sysselsätta dem, få dem att känna att de fortfarande ingick i ett sammanhang, ett sätt att fortsätta att ha kontakt.

Detta spånade mynnade ut i att varje dag lägga ut en digital tävling. Till detta använder de Snapchat som ungdomarna är bekväma med.
De valde också att tipsa om paus gympa och hemmaträningspass som de la deras YouTube kanal. Där finns två stycken pass som personalen har spelat in själva. I det ena passet använder de sig av en ryggsäck där de själva kan bestämma hur mycket belastning de vill ha.
Det finns även planer på att lägga ut stresshanteringstips.

Då restriktionerna ändras utifrån dagsläge förändras även verksamheten för MK huset. I skrivandes stund har de öppnat upp igen med anpassad verksamhet. De har fortsatt att med de digitala tävlingarna och om tiden finns kan det bli fler filmer i framtiden.

Gå gärna in och ta ett pass, ni hittar dem här:

https://www.youtube.com/watch?v=dzuHe5peA1U

https://www.youtube.com/watch?v=GrsmI_sXphM

 

Rose-Marie/ barnrättsstrateg

Lämna ett svar