Du visar för närvarande Munka Ljungby skolområdes – digitala utveckling

Munka Ljungby skolområdes – digitala utveckling

De senaste åren har Munka Ljungby skolområde arbetat med olika digitala verktyg och tjänster i undervisningen från förskolan till årskurs nio. Detta i enlighet med kommunens digitala plan. Här kommer lite av det som vi har arbetat med i vårt område.

Förskolan

Avdelningen Violen har under läsåret 19/20 arbetat med ett projekt kring språk och identitet. För att belysa detta för barnen så har de utgått från boken Tio vilda hästar av Grete Rottböll och Lisen Adbåge. Barnen har fått höra sagan många gånger och även gestaltat den själva. Den har även bearbetats på många olika sätt. Ett av tillvägagångssätten var att använda den digitala tekniken. I förskolan läroplan står det “Varje barn ska få använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.” Lpfö 18

Pedagogerna valde att arbeta med en teknik som heter “Green Screen”, och då med appen Green Screen by do ink. Barnen fick börjar med att spela in en sekvens om hästarna med en grön bakgrund. Hästarna var små tyghästar som barnen hade tillverkat tillsammans med pedagogerna. Därefter ladda de till bilder som bakgrund. En del av dessa bilder hade barnen själva tagit i omgivningarna. Appen gör så att bakgrunden och det som är inspelat mot den gröna bakgrunden blir som ett och det kan t ex se ut som om hästarna befinner sig på ängen utanför förskolan.

Fritidshemmen

Dom flesta av er har säkert hört talas om Minecraft men jag tänkte ändå ge er en kort förklaring av vad det är för någonting. Minecraft är ett spel som finns till de allra flesta spelplattformar som finns idag. Spelet är vad man kallar ett sandbox spel där man skapar sina egna äventyr. Man kan bygga allt ifrån ett hus att bo i till att skapa pixelkonst. Man kan antingen börja med en oändlig mängd av alla resurser man behöver eller köra att man måste samla in och skapa sina resurser.

På korpens fritidshem spelar vi Minecraft en till två gånger i veckan. I Minecraft har vi skapat en gemensam värld där alla fritids avdelningarna på Toftaskolan är välkomna att gå med och spela. Världen är en “Survival” värld där eleverna måste samla in och skapa de resurser de behöver och vill ha. Där finns små utmaningar och skattjakter som eleverna kan genomföra och får lösa gåtor och ta sig över olika hinder.

Skattjakterna varierar i längd och utmaning. Det kan vara allt ifrån att man måste hitta rätt väg igenom en labyrint till att man ska lösa gåtor eller svara rätt på matematiska tal. Utmaningarna variera även de i längd och svårighetsgrad. Till exempel jumping puzzles där man ska hoppa mellan block för att ta sig fram till ett mål. Möjligheterna är många och tar man sig bara tiden kan man göra väldigt mycket. Eleverna visar stort engagemang och intresse för denna världen, där de får knyter kontakter över alla åldrar, skapar och har roligt tillsammans.

Åk F-3

”Idag fick vi leka med robotar”

Tänk så mycket man kan öva med en lektion i programmering med Blue-Bots! Denna lilla roboten skapade stor spänning i förskoleklasserna och just att det var en liten robot eleverna höll i sina händer var extra spännande. Det blev mycket prat om vad de liknade och några elever ville sätta namn på ”sin” Blue-Bot. Tillsammans med ”roboten” övade eleverna höger, vänster, framåt och bakåt.

Mycket uppskattat var att tävla med Blue-Botsen. Då fick eleverna öva problemlösning genom att tillsammans med en kompis resonera om hur/vad de skulle göra för att få Blue-Botten till ett bestämt mål. Dessutom kunde de resonera om hur de skulle gjort annorlunda om den inte kom ända fram och hur de skulle göra nästa gång. De fick veta hur mycket den rörde sig för varje tryck på framåtknappen. Sedan fick de uppskatta hur många tryck då behövde för att den skulle ”åka” mellan punkt A och punkt B. Uppgiften var att komma så nära strecket som möjligt. Här kunde vi då diskutera vad så nära som möjligt betyder. Vi övade också på delaktighet genom att eleverna fick vara med och bestämma om Blue-Botten skulle ha gått över linjen eller inte.

Åk 4-6

Åk 4 har arbetat med en serie från UR som heter Programmera mera och en del med Scratch Junior. I åk 5 och 6 har vi arbetat med Microbit. Vi har utgått från NTA-lådan Smarta produkter och jobbat med de första stegen 1-3.

Vi har haft klassrumsdiskussioner kring smarta produkter omkring oss, något som verkligen engagerade eleverna. Vi har provat att göra enklare programmeringar av vägskyltar och namnskyltar då vi programmerat korta texter och ikoner i ett program som heter Microbit.org.

Eleverna producerade många fina och häftiga resultat som presenterades i klassrummet. På så sätt fick man bra tips på lösningar och effekter som andra gjort.

Åk 7-9

Ända sedan i mars har vi lärare gått och funderat på vad som händer om vi måste övergå till fjärrundervisning på högstadiet. Vi har alla haft en plan B när vi har gjort våra planeringar. När vårterminen skulle starta var det dags!

De praktiska ämnena har på många sätt haft en extra stor utmaning. Hemkunskapsläraren på Toftaskolan har planerat sina lektioner utifrån att skolan ska vara gratis för alla. Eftersom alla elever inte har samma möjligheter hemma kan man inte kräva att det ska lagas mat. Läraren har istället haft genomgångar och visat olika moment som t.ex. steka, hacka och koka, detta via Google Meet. Eleverna har också fått uppgifter som att städa kökslådorna hemma.

Hemkunskapsläraren som har arbetat länge på Toftaskolan säger själv att hen inte är så datorvan, men att allt har gått över förväntat. Både eleverna och deras äldre syskon har imponerats över hemkunskapslärarens dataskills och tycker att hen ska skaffa sig en ny karriär som youtuber.

De flesta av lärarna tycker att fjärrundervisningen har fungerat över förväntan men föredrar givetvis att få träffa eleverna på plats i skolan.

// Andreas Johansson IKT-pedagog

Lämna ett svar