Du visar för närvarande Tillbakablick 2017-2020

Tillbakablick 2017-2020

Under de tre senaste åren har förskola/skola arbetat med digitaliseringen enligt Ängelholms skolors digitaliseringsplan 2017-2020. Nu håller vi på med att förbereda en ny plan och det är alltid spännande att arbeta med visionerna inför kommande år. Detta blogginlägg kopplar tillbaka till några saker som hänt under de senaste åren när vi arbetat enligt vår digitaliseringsplan.

Förskolorna har fått uppdaterade verktyg och har minst 3 iPads per avdelning. Det finns många möjligheter att använda de digitala verktygen i kreativa processer. På många avdelningar arbetar man med att lära barnen hur programmering fungerar, först med enkla rutnät och sedan med hjälp av små programmeringsbara robotar. Alla barn har tillgång till Polyglutt, en app med digitala böcker som är översatta till många språk. Det har också varit en särskild satsning på förskoleklassen med workshops för personalen kring hur de kan använda iPads i sin undervisning. 

låg- och mellanstadiet  använder eleverna Chromebooks. De loggar in i sina datorer och kommer då automatiskt till Fronter. Eftersom alla tjänster är skolfedererade kommer de med sin inloggning vidare till andra viktiga tjänster.
Arbetet med skrivutvecklingen underlättas med datorer och gör det lättare för elever att ändra och förbättra texter. Det är enkelt för läraren att använda delade filer och ge respons till eleverna. Eleverna kan också samarbeta kring både texter och presentationer och med olika tjänster som vi har till kan alla få en bra hjälp till att greppa språket.
På mellanstadiet använder fler elever källor på internet och det är då viktigt att skolan arbetar med att lära ut ett källkritiskt förhållningssätt. Under hösten 2018 arbetade ett antal lärare med att sätta ihop material som alla lärare skulle kunna använda. Detta finns på våra resursidor under rubriken Källkritik. Vad det gäller sociala medier och säker på nätet så arbetar skolorna lite olika med dessa frågor. Här finns ett inlägg från en skola där föräldrarna engagerades med ledning av eleverna.

högstadiet har vi det senaste året haft digitala läromedel, mer om dem finns på denna sida. Ett nytt område i kursplanerna är programmering och under 2017 gjordes en gemensam satsning på att ta fram material som alla lärare skulle kunna använda. En annan viktig del av undervisningen är att förstå hur digitala bilder kommer till och hur enkelt det är att manipulera dem. När vi nu går över till Chromebooks även på högstadiet och gymnasiet blir det webbaserade tjänster som används. Här finns filmer för hur man kan arbeta med ett bildbehandlingsprogram.
Med hjälp av  olika verktyg i vår lärplattform beskriver en lärare hur digitala verktyg och tjänster kan effektivisera arbetet.

När eleverna kommer till gymnasiet så vill vi gärna att de ska kunna hantera både verktyg och program/tjänster så bra att det även, som 2020 och nu också början av 2021, fungerar med fjärr- och distansundervisning. Med hjälp av Google Meet kan eleverna både ha lektioner och kontakt med sina lärare.

Under de senaste tre åren har Ängelholm varit med i ett forskningsprojekt tillsammans med andra kommuner och Halmstad Högskola. Projektet går under namnet Framtidens digitala lärande i skolan, FDLIS. Lärare och forskare har undersökt vad digitala verktyg och tjänster kan tillföra undervisningen. Det har varit tre delprojekt och under våren kommer rapporter att publiceras.

Det var en liten rapport från olika saker som hänt i Ängelholms förskolor och skolor med digitaliseringsplanen som underlag. Ängelholm kommuns omfattande satsning på digitaliseringen och att ge varje barn/elev digitala verktyg och digital kompetens har underlättat för elever och lärare när vi nu behövt ställa om till fjärr- och distansundervisning. 

Under våren kommer fler reportage från verksamheterna om hur arbetet med digitaliseringen i skolan fortskrider. 

Per Pennegård
Digitaliseringsutvecklare inom Lärande och familj

Lämna ett svar