Du visar för närvarande Fokus på barnkonventionen

Fokus på barnkonventionen

Den första januari blev barnkonventionen lag i Sverige. Egentligen inget nytt då vi ska ha arbetat med den sedan 1989.Men har vi gjort det och på vilket sätt behöver vi förbättra oss.

Det har gjorts en Barnkonventionsutredning på över tusen sidor som hade fokus på barnets bästa och att samtala med barn. Utredningen är fokuserade på socialsekreterare, familjerättssekreterare, migrationsverket och barnonkologers enkätsvar.

Barns ålder var en orsak till att man ibland inte valde att lyssna på barnen. Ju yngre barnen var så valde man att inte lyssna på vad barnen hade för tankar. Från 7 års ålder började man att se och höra vad barnen hade att berätta.
Då det gällde barns bäst kunde det stå i olika dokument att beslutet var utifrån barnets bästa, men det stod inte hur de hade kommit fram till beslutet och inte vilken återkoppling som var gjord tillbaka till barnet.

Behöver vi utmana vår syn på barn som rättighetsbärare? Och vad skulle vi behöva för att bli mer medvetna om vilka brister vi har?

Vill vi lyssna på barnen på riktigt måste vi hitta ett sätt att göra det på så vi vuxna blir en förebild för barnen. Och vi måste komma ihåg att dokumentera för att göra det för barnens bästa.

Ett exempel på att lyssna på barnen här i från kommunen är den barnhearing som gjordes på Förskolan Äventyret och Hjärnarps förskola i våras med politiker som arbetade fram Förarbete till hållbarhetsplan
– ”Det vi gör idag ger effekter imorgon” Kommunfullmäktiges fasta beredning 2. Svt var och gjorde ett reportage som ni kan se på länken

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/helsingborg/nellie-5-ar-hall-inte-olja-i-havet

Ängelholms kommun har också varit med på en utbildning för förskolorna i Skåne som Skånes kommuner anordnade där Hjärnarps förskole pedagoger berättar om sitt arbete med att undervisa barnen om barnkonventionen.
Ni kan se filmen här.

https://drive.google.com/file/d/1cS8O7p1ExhAJLnZIvVlrOrK4nQ2AaHl8/view?usp=sharing

Vecka 47 har vi Tusen lyktor på stan. I år fick vi tänka om och hitta möjlighet att lyfta barns röster i samhället.
12 butiksfönster pryds nu av förskolebarns lyktor tillsammans med deras tankar om barnkonventionen. Finns även möjlighet att gå en digital Corona säker tipspromenad också.

 

Lämna ett svar