Kuratorernas föreläsning

Här kommer en kort sammanfattning om kuratorernas föredrag under mångfaldsdagen. Nu var det andra året som vi pratade om psykisk hälsa. Vi har utgått från bildspelet som vi har gjort tillsammans. Varje kurator har använt bildspelet samt haft egna inslag utifrån vad som har känts bra för en själv/ gruppen/ skolan.

Vårt tema har varit psykisk hälsa. Vår tanke är att lyfta fokus på friskfaktorer och på förebyggande insatser.

Vi började med att prata om vad psykisk hälsa är ,att må bra inombords. Därefter fick elever prata i bikupor kring vad fick just dem att må bra samt att varje elev fick därefter säga en av dessa saker till hela klassen. Vi fortsatte med att se en kort film som gav tips för att må bra (kost/ sömn/ fysiska aktiviteter och friskt luft/ göra mer saker som får en att må bra samt att ha relationer/umgås med andra).

I några grupper pratade vi därefter om hur vi alla människor delar behovet av att bli accepterade och att ingå i gemenskapen och om skillnaden mellan att ”gilla och välja vara ensam” och ”känna sig ensam”. Vi tog också upp hur vi är olika (introverta och extroverta – och att alla har drag av dem båda mer eller mindre) och vikten av att vara nyfikna på varandra och bjuda in alla, speciellt nu när de har börjat högstadiet och de flesta är nya för varandra.

Vi pratade därefter om hur vi alla mår dåligt ibland, att nedstämdhet och oro är naturliga delar i människans liv och som har med vår överlevnad att göra – tog själv upp exemplet om mötandet av ett lejon på savannen som ett hot långt tillbaka i människans historia och hur man lärde sig att agera.

Sedan pratade vi vidare om vilka liknande situationer vi kunde ha i dagens samhälle, ex. när vi går på stan när det är mörkt
Eleverna kom med förslag om att gå och prata/låtsas prata i sin mobil/ välja en väg där folk brukar gå eller att ringa hem för att bli hämtad.
Därefter pratade vi om hur vi kan ha oro i situationer som i sig inte är farliga, så att vi blir oroliga för vår egen oro och att den kan växa till ångest.
Eleverna fick se en kort film om ångest, i vilken man berättade om mekanismer med ångest och hur man skulle lära hantera dessa ångestladdade situationer.

Eleverna fick till slut veta, vart de och deras föräldrar kunde vända sig till för att få stöd/hjälp om det behövdes.

Tillbaka till mångfaldsveckan

Lämna ett svar