Du visar för närvarande Glömda barnen i Sverige

Glömda barnen i Sverige

Årskurs sex bjöds in till föreställningen Bengtsson på dörren.En föreställning som berättar om Peter och hans pappa. Peter är en tonårskille som lever tillsammans med sin pappa som missbrukar alkohol. Skådespelarna lyfter fram både hur Peter känner sig som barn, är pappa nykter när jag kommer hem, går han till jobbet. Peter som lyser upp då pappan lovar att ta med honom på bio och beskriver hur besviken han blir då pappan inte dyker upp. Pappan som förnekar sitt missbruk och klarar inte av leva som en nykter pappa.
Båda skådespelarna visar med ord och kroppsspråk under pjäsen hur det är att leva i en missbrukar familj. Jag kan se på barnen hur de berörs, hur de skakar på huvudet och en del klarar inte av att vara kvar i publiken. En stark upplevelse som får både barn och vuxna att bli berörda och eftertänksamma.

Berättelsen är skriven av en av skådespelarna då han själv gick på gymnasiet på teaterlinjen. Eleverna skulle skriva en pjäs där de inte fick välja tema själva. Han fick på sin lapp, Du lever i en familj med missbruk. Tyckte att det var konstigt att just han fick detta ämne, för det var just det han gjorde. Hans mamma var missbrukare. Han berättar sedan hur han upplevde hur hans mamma uppträde, hur han kände då mamman var full. Från att bara dricka på helgen till att dricka varje dag. Han berättar också om att kände att han inte var bra nog och att det nog var hans fel att mamman drack.

I dialog efter föreställningen samtalar de med barnen om att det är ca 400 000 barn i Sverige som växer upp där miss/riskbruk förekommer.
De berättar också om att det aldrig är ett barns fel att någon vuxen dricker alkohol.
Lyfter fram att man inte är ensam om att som barn ha det på detta sätt. Bad barnen att berätta för någon vuxen som de känner förtroende för om de behövde någon att prata med. För det finns hjälp att få.

Av de 400 000 barnen får ca 2 % hjälp.
De uppmanande både vuxna och barn att prata om missbruk.
Skolpersonalen har fått handledningsmaterial som de kan fortsätta och föra dialoger med eleverna i klassrummet.

Bengtsson på dörren

I dessa oroliga tider är det många barn som har det tufft då oro över arbete, pengar, sjukdom finns hos föräldrar och andra vuxna som finns runt barnen. Det finns också en oro för att missbruket kan öka då allt ställs på sin spets. Om ni känner någon som skulle behöva ha hjälp finns här nere en del platser där man kan få information.
Det kanske är ett livsavgörande samtal för något barn, så tveka inte utan ta första steget.

Barnkonventionens artiklar 2, 3, 6, 12 stöder alla barns rätt till ett bra liv.

Journummer
BRIS-hjälptelefon 116 111
Jourhavande präst 112
Hemsidor med hjälp och information

För elever;
www.bris.se
www.kollpasoc.se
www.drugsmart.se
www.maskrosbarn.org
www.umo.se
www.al-anon.se
www.unf.se
www.can.se

Chatt:
www.jourhavandekompis.se
www.maskrosbarn.org
www.bris.se

Lämna ett svar