Du visar för närvarande Presentationer från Utbildningsforum

Presentationer från Utbildningsforum

Under denna dag genomfördes 79 föreläsningar från förskola till gymnasiet. Föreläsningar som har inspirerat till att ta med inspiration sig till sin verksamhet och göra till sitt eget. Vi kommer fortsätta att presentera några här på bloggen.

 

Först ut är Förskoleklasspedagoger Karina Jönsson och Liselotte Olsson som har temat Matematik i förskoleklass
Karina och Liselotte arbetar i Strövelstorps rektorsområde

Både svensk och internationell forskning beskriver vikten av att elever har en god matematikutveckling under de första skolåren. Tidigt goda resultat i matematik har starka samband med senare skolframgång och prognostiserar elevers senare studieresultat. Syftet med vår studie var att använda förskoleklassens år för att med en strukturerad didaktisk modell undersöka om detta arbetssätt kunde ge eleverna en god start i den mer formella skolmatematiken. Under två år har vi arbetat med modellen för att utveckla matematiken i förskoleklass. Arbetet organiserades i tre elevgrupper, två gånger per vecka och sedan följdes det upp av reflektion och handledning genom en forskningscirkel. Det gjordes tester på elevernas matematikkunskaper före och efter studien. Det har varit goda resultat och mottagande lärare har märkt skillnad på eleverna som exempelvis har haft lättare för att lära sig bland annat addition och subtraktion i årskurs 1.

Vi fortsätter att jobba vidare med modellen, då vi ser stora framgångar med arbetet för eleverna

Här kan ni läsa mer om vad de berättade under sin föreläsning.

 

Sedan får ni ta del av Annika Karlssons presentation om att utveckla elevernas resonemangsförmåga.
Annika arbetar på Södra Utmarkens rektorsområde.
Sokratiska samtal – en möjlighet att utveckla elevernas resonemangsförmåga

Kan eleverna utveckla sin förmåga att resonera med hjälp av samtalsformen Sokratiska samtal?Som en del i vårt utvecklingsarbete, då vi arbetade med modulen Samtal om text från Läslyftet, arbetade jag under en termin med samtalsformen Sokratiska samtal. Jag var nyfiken på om den kunde hjälpa eleverna att utveckla sin resonemangsförmåga.

Sokratiska samtal är en strukturerad samtalsform som bygger på en undersökande och samarbetande dialog, där deltagarna tränas i att analysera underliggande värderingar. De tränar också sin förmåga till kritiskt tänkande, göra kloka val och att göra sin röst hörd. Både jag och mina elever tyckte att det blev väldigt spännande samtal.

Blir du nyfiken och vill veta mer om hur du kan arbeta med Sokratiska samtal i din grupp, gå in och ta del av min föreläsning som jag hade på Utbildningsforum.

Här hittar ni mer information från föreläsningen.

 

 

 

Från förskolan presenterar Annika Silfverberg temat Hur kan vi motivera barn till en hållbar framtid?
Annika arbetar i Munka-Ljungbys rektorsområde på Förskolan Munkabyn

De vill tillsammans med barnen utveckla ett lustfyllt och meningsfullt lärande för en hållbar framtid och ekologisk förståelse. Våra vanor och beteenden formas i unga år.
Att skapa en hållbar framtid handlar bland annat om att bygga underifrån, att redan i förskolan grundlägga goda vanor och skapa en handlingskompetens för att möta framtiden.

Deras projektresa har börjat och barnen vill med full kraft åka till Nordpoolen och besöka isbjörnarna. Så resan blir, när de frågar barnen, bestämt till Nordpoolen.

Barnen gasar med full kraft och påbörjar bygge av flygplan inkl. kaffehållare. Drivmedel ska absolut vara miljövänligt, grus blir det, enligt barnen.

Här kan ni läsa Annikas aktionsforskning kring temat.

 

 

 

 

 

 

I Ängelholm har vi tre personer som har forskat i sin praktik. Paulina Narkaj Adolfsson föreskoleutvecklare, presenterade en rapport från sin pågående arbete.
Temat Förskolepersonals pedagogiska positioner i relation till att utveckla barns förmågor.

Förskolan befinner sig i omvandling från social, omsorg och familjepolitik till utbildningsprojekt. Förskolans läroplan är komplex och delvis motsägelsefull och läroplanen talar inte om hur uppdraget ska genomföras. Utan det är personalen som har i uppdrag att tolka, omsätta och göra förskoleverksamhet.
Vilka pedagogiska positioner intar förskolepersonal för att utveckla barns förmågor att urskilja och sortera, inom ramen för ett matematikprojekt.

Här kan ni läsa hennes presentation från Utbildningsforum.

 

Lämna ett svar