170928 Kompetensutvecklings dag 2 för IKT-pedagoger och nyckelpersoner

Eftermiddagen den 28 september träffades deltagarna i kompetensutbildningen för att fortsätta sitt arbete med att ta fram modellektioner/teman för programmering som ska kunna användas av lärare i Ängelholms kommun. Linda…

Fortsätt läsa170928 Kompetensutvecklings dag 2 för IKT-pedagoger och nyckelpersoner

170914 Kompetensutveckling för IKT-pedagoger och Nyckelpersoner

Elin och Kim från Lineducation startade upp kompetensutvecklingen för IKT-pedagoger och nyckelpersoner från grundskolans rektorsområden i Ängelholm. Under höstterminen kommer deltagarna att delta i tre träffar. Inriktning för kompetensutvecklingen är att…

Fortsätt läsa170914 Kompetensutveckling för IKT-pedagoger och Nyckelpersoner