Du visar för närvarande Carol Dweck och Growth Mindset

Carol Dweck och Growth Mindset

Lärarnas förhållningssätt till elever och deras lärande är otroligt viktigt och en person som forskat kring detta är Carol Dweck. Hon reser nu runt i Sverige och föreläser om sin forskning Growth Mindset – hur eleverna med rätt inställning kan utvecklas på bästa sätt. Det är tillåtet att misslyckas, genom misstag lär vi oss och kan gå vidare. Det är av största vikt att vi skapar ett tillåtande klimat i våra klassrum, att undervisningen blir utmanande och motiverande, att vi synliggör för elever att genom ansträngning och arbete lär man sig och tar nästa steg i utvecklingen. Carol Dweck listar i denna artikel de fem vanligaste missuppfattningar om Growth Mindset. Nedan finns några korta filmer om Growth Mindset.
Growth Mindset vs. fixed Mindset (5 min)

How to help every child fulfil their potential – RSA animerad föreläsning (ca 10 min)

Föreläsning vid TEDx i Norrköping 2014 – The power of Yet (ca 11 min)

Hur vi berömmer gör skillnad (2:19)

The effect of Praise on Mindset

Lämna ett svar