Idor Svensson – Stödjande läs- och skrivappar

Idor Svensson bedriver forskning inom psykologi vid Linnéuniversitetet. Hans forskning riktar in sig på läs-och skrivsvårigheter och dyslexi. Idor menar att det finns alternativa sätt att ta till sig och…

Fortsätt läsaIdor Svensson – Stödjande läs- och skrivappar