Fronter som nav

Inom Ängelholms kommuns förskolor och skolor har vi tillgång till olika lärresurser, Fronter, GAFE och olika resurser via Internet. Eftersom alla klasser/grupper och alla vårdnadshavare

Läs mer