Klartänkt

Kan en astrolog förutsäga framtiden? Får man kramp av att simma efter maten? Kretsar jorden runt solen? Vetenskaplig metodik kan ge stöd för att skilja

Läs mer