Fronter 19 – Planeringsverktyget och inlämningar

Som lärare letar jag hela tiden vägar att effektivisera mitt sätt att hantera inlämningsuppgifter. Jag har aldrig varit en stor supporter för den analoga kalendern.

Läs mer