Nätverksträff med förskolepedagoger. Tema mini greenscreen

Temat för denna träff var greenscreen i miniformat. Att skapa egen film kan starta upp dialoger kring om det är fakta eller saga. Kan förskolebarn

Läs mer