Bloggportalen Englar bloggar är skapad till personal inom Ängelholms förskolor/skolor och huvudsyftet är att synliggöra aktiviteter, utveckling och lärande som sker i våra verksamheter. Med hjälp av alla bloggarna kan vi stärka vår dela-kultur, hjälpa varandra framåt genom att inspirera och delge våra erfarenheter. Eftersom bloggarna är publika visar och delar vi också med oss till omvärlden.

För personal som önskar starta upp en blogg finns instruktioner om hur du går till väga i kursen RIKT/Skoldatateket i Fronter. Administratör för bloggen ansvarar för att innehåll och inlägg på bloggen följer svensk lagstiftning samt de etiska riktlinjer vi förhåller oss till inom Ängelholms kommun.

Kunskapsstaden Ängelholm
Kommunens verksamheter inom ramen för utbildning och barnomsorg utgör en  av huvudaktörerna i arbetet att utveckla Ängelholm till en Kunskapsstad. Med verksamheternas chefer i spetsen har därför kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskola, vuxenutbildning, kulturskola, och elevhälsa samlats för att tillsammans definiera några av de främst bidragande faktorerna för att Ängelholm ska utvecklas till en kunskapsstad 2020.

Resultatet av arbetet sammanfattas av mottot ”Vi vågar” och dess tre perspektiv. Mottot ”Vi vågar” och dess innehåll beskriver det förhållningssätt som genomsyrar verksamheternas kvalitets- och utvecklingsarbete:

Kunskapsstaden Ängelholm – Vi vågar!
I Kunskapsstaden Ängelholm möter du service och verksamheter som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vi utgår från allas rätt att få utvecklas och lära utifrån egna förutsättningar. Genom att se och möta helheten kring våra medborgares behov och livssituation, skapar vi förutsättningar för individen att göra självständiga och bra val i livet. Vi vill se ett tolerant Ängelholm som är präglat av öppenhet, omtanke och handlingskraft!

Kunskapsperspektivet

  • Vår kunskapssyn bygger på allas rätt att få utvecklas och lära utifrån egna förutsättningar.
  • Vi utgår från ett livslångt och hållbart lärande som är präglat av tillgänglighet, delaktighet, inflytande, kreativitet, och meningsfullhet.
  • Vi tar vara på allas inneboende nyfikenhet, drivkraft, och motivation!

Helhetsperspektivet

  • Vi arbetar utifrån ett koncernperspektiv där vi tillsammans skapar en gemensam helhetsbild. Genom samverkan skapar vi förståelse för varandras uppdrag.
  • Genom att se och möta helheten kring våra medborgares behov och livssituation, skapar vi förutsättningar för individen att göra självständiga och bra val i livet.
  • Utifrån vetenskap och evidensbaserad praktik, vågar vi förändra för att utveckla vår service och våra verksamheter!

Mångfaldsperspektivet

  • Kunskaper, lärande och förståelse utvecklas i grunden genom att människor möts och kommunicerar med varandra.
  • Vi vill se ett tolerant Ängelholm som är präglat av öppenhet, omtanke och handlingskraft och bygger på alla människors lika värde!