Testpiloter på särskolan

TAKK Det finns många anledningar till att använda tecken, TAKK, för att underlätta kommunikationen. På särskolan i Ängelholm finns en uttalad ambition att använda flera

Läs mer