Skolsköterskan 2.0 – nu med bildstöd

Bildstöd till skolsköterskan Strax före jul kom skolsköterskan som jobbar på särskolan och bad mig om hjälp. Hon ville bli bättre på att förbereda och

Läs mer