Digitalt responssystem – voto.se

Jag gillar verligen enkla responsverktyg. Med responsverktyg menar jag digitala system där man på ett snabbt och enkelt sätt kan få svar på frågor. Dessa

Läs mer