Lärande genom film

Jag heter Göran Söderlund och jobbar som bildlärare på Nyhemsskolan i Ängelholm. Min ingång i detta projekt var att jag egentligen var intresserad av min

Läs mer