Du visar för närvarande Utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Utbildning på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Inom FoU Ängelholm arbetar vi med att ge stöd till för-, grund- och gymnasieskolor med att utveckla sina möjligheter till att vila på vetenskaplig grund och att bidra till att beprövad erfarenhet skapas.

I denna text som är publicerad i FoU Skånes blogg svarar vi på tre frågor.

Hur tolkar ni begreppet ’vetenskaplig grund’ i er kommun?

Vad betyder det för förvaltningen och skolor/förskolor?

Vilka effekter har arbete med skola på vetenskaplig grund gett? Hur främjar detta arbete skolans och förskolans utveckling i er kommun?

I FoU-gruppen som leds av Anki Wennergren arbetar Frida Wiren, Marie Börjesson, Paulina Narkaj Adolfsson, Henrietta Carolsson Godolakis och Eva Pennegård

Lämna ett svar