Du visar för närvarande Framtidens digitala lärande

Framtidens digitala lärande

Under tre år har Ängelholm deltagit i projektet Framtidens Digitala Lärande i Skolan (FDLIS), ett unikt samarbete mellan 7 kommuner, Region Halland och Högskolan i Halmstad. Syftet har varit att vetenskapligt och erfarenhetsmässigt utpröva, utforska och utvärdera digitala lärmiljöer, arbetssätt och metoder. Projektet avslutades med en stor och intressant lärandekonferens med många deltagare från hela landet. 

Projektet finns presenterat i en bok som du kan ladda ner via denna länk. Nedan kommer lite glimtar från den avslutande konferensen, framförallt från Ängelholms perspektiv.

 

 

 

 

Professor Pernilla Nilsson, forskningsledare, inledde konferensen där hon beskrev arbetet i stort och berättade om de utmaningar och möjligheter som lärare och forskare mötte i samarbetet. Pernilla har skrivit första kapitlet i boken med titeln Samverkan är häftigt, svårt, coolt och vingligt.

Professor Jonas Linderoth höll en föreläsning där han betonade vikten av att utgå från sin lektionsplanering för att sedan, i den mån det tillför något, använda digitala verktyg/tjänster. Det stämmer väldigt väl in på skrivningen i vår egen digitala plan: Fokus för all användning av digitala verktyg och lärresurser ska vara att användningen förbättrar och förstärker lärandet för barn/elever.

Ängelholm har varit involverade i tre delprojekt och två av föreläsningarna direktsändes från Resurs för IKT. 

Aktivt lärande genom film – Björn Sjödén, Högskolan i Halmstad, Göran Söderlund Ängelholm kommun I dag finns ett enormt utbud av undervisningsfilmer på nätet. Men att se på film är en i grunden passiv form av lärande. Göran och Björn visade och berättade om ett digitalt verktyg som använder sig av algoritmer för att stötta elevens aktiva bearbetning av filminnehållet – utan lärarens inblandning under tiden.
Bokkapitel:
Aktivt lärande genom film

 

 

 

 

 

 

 

Närmiljö som lärmiljö inom förskolan – Anniqa Lagergren, Högskolan i Halmstad, Kalle Jonasson, Högskolan i Halmstad, och Johnny Stenberg, Halmstads kommun Hur kan man stötta barns berättande med digital teknologi utan att de blir stillasittande? De diskuterade hur digital dokumentation i närmiljön kan stärka barns berättande, digitala kompetens och medborgarskap. De visade hur GoProkameran är ett nytt sätt att närma sig barns perspektiv.
Bokkapitel: Närmiljö som läramiljö

Spelifierad undervisning – Björn Sjödén, Högskolan i Halmstad, och Kristofer Pennegård, Ängelholms kommun Hur kan lärare använda sig av mekanismer från vanliga datorspel för att öka motivation och engagemang i lärandet? Här visade och berättade Kristofer och Björn om spelifieringsverktyget Classcraft och hur det har använts i olika ämnen, i två olika årskurser på högstadiet.
Bokkapitel: Spelifierad undervisning

 

Föreläsningarna filmades och kommer inom några veckor att finnas tillgängliga via Halmstad Högskolas YouTube-kanal. Vi lägger ut ett nytt inlägg när de är på plats. 

Lämna ett svar