Du visar för närvarande FDLIS – utveckla undervisningen

FDLIS – utveckla undervisningen

Under vårt införande av digitala verktyg till alla elever i Ängelholm var ett viktigt argument att skolan måste följa med i samhällsutvecklingen och erbjuda de möjligheter som digitaliseringen innebär. Under hela implementeringen och i efterföljande planer har vi i Ängelholm också varit tydliga med att fokus för all användning av digitala verktyg och lärresurser ska vara att användningen förbättrar och förstärker lärandet för barn/elever. Det gäller alltså att planera väl och tänka igenom när datorerna tillför undervisningen något, i de fall det inte gör det ska de inte användas. Flera lärare berättar att alla anteckningar görs för hand men när det väl kommer till att göra uppgifter enskilt eller i grupp tillför möjligheterna med datorerna mycket. Som en lärare uttryckte det; “jag skulle inte kunna tänka mig att arbeta på en skola där eleverna inte har tillgång till en dator när jag behöver att de har det”.

För att undersöka effekterna av digitaliseringen har Ängelholms kommun gått med i projektet “Framtidens Digitala Lärande i Skolan” tillsammans med 6 kommuner, Region Halland och Halmstad Högskola. Samarbetet ska vetenskapligt och erfarenhetsmässigt utpröva och utvärdera digitala och analoga lärmiljöer, arbetssätt och metoder, samt stödja kompetensutveckling, som går utöver det som redan bedrivs i skolorna i kommunerna. Tillsammans med forskare från Halmstad Högskola är nu ett antal utvecklingsprojekt igång i kommuner och region.  I senaste numret av Pedagogiska Magasinet berättar forskningsledaren Pernilla Nilsson mer om projektet.

I Ängelholm har vi just nu tre delprojekt igång:

Närmiljö som lärmiljö – Ekens förskola – hur kan miljöer tillgängliggöras och utvidgas på flera olika sätt med hjälp av digitala resurser och dokumentation?

Lärande genom film – Nyhemsskolan – hur kan ett AI-baserat digitalt stöd, (Active Video Watching) bidra till bättre och konstruktivt lärande från digitala filmer?

Spelifierad undervisning – Kungsgårdsskolan – kan användning av spelmekanismer i undervisningen öka stimulansen/engagemanget och blir det några skillnader mellan kunskapsresultat i ämnet/området mot traditionell undervisning?

Via länkarna i rubrikerna kan ni läsa kort om vad som har hänt och händer i delprojekten. 

Lämna ett svar