Du visar för närvarande Framtidens digitala lärande i skolan

Framtidens digitala lärande i skolan

Utbildningsverksamheterna i Ängelholms kommun är sedan en tid tillbaka med i ett unikt samarbete mellan 7 kommuner, Region Halland och Halmstad Högskola. Projektet går under namnet FDLIS vilket står för Framtidens Digitala Lärande I Skolan. Samarbetet ska vetenskapligt och erfarenhetsmässigt utpröva och utvärdera digitala och analoga lärmiljöer, arbetssätt och metoder. Det kan också stödja kompetensutveckling och ta sin utgångspunkt i de behov som finns idag. Arbetet ska först och främst bidra till framtidens digitala lärande i skolan med spetskompetens och vetenskapligt förhållningssätt.

En processgrupp med deltagare från alla parter har arbetat fram en handlingsplan och utifrån den kommer nu olika projekt att inledas. Ledare för processgruppen är Marie-Helene Zimmerman Nilsson. Högskolan Halmstad medverkar med ett antal forskare under ledning av Pernilla Nilsson, professor i naturvetenskapernas didaktik och Roger Säljö, gästprofessor i digitalt lärande. Processgruppen brukar ha sina träffar på DLC (Digitalt Laborativt Center) på Högskolan men vårt senaste möte hade vi i Universeums lokaler i Göteborg. I vårt arbete är en av punkterna att framtidsspana och genom ett kommande samverkansarbete mellan Region Halland och Universeum är även FDLIS involverade.

Vid vårt möte fick vi bland annat träffa Universeums VD Carina Halvord som berättade om bakgrunden till Universeum och de uppdrag som verksamheten har. Verksamheten ska vila på en vetenskaplig grund och utifrån ett hållbarhetsperspektiv verka för att öka intresset för naturvetenskap, teknik och matematik hos barn och ungdomar. Universeum samarbetar också med lärarutbildning och har ett antal olika skolprojekt igång. För att utveckla verksamheten ytterligare kommer man att ingå i nya samarbeten och inom några år ska man också ha en mobil verksamhet, Science on tour.

Ett nytt spännande samarbete är Wisdome, en unik satsning på digitala labb och lärmiljöer i världsklass. Sverige står inför stora utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, digitalisering och hållbarhet – för att lösa framtidens utmaningar måste ett brett samarbete till. Satsningen möjliggörs genom en donation och är ett samarbete mellan Sveriges ledande science center, universitet och forskningsmiljöer.

Via länk från Norrköping berättade professor Anders Ynnerman om den forskning som bedrivs vid Norrköpings visualiseringscenter. Inom flera områden är man världsledande och medverkar bland annat till att utveckla visualiseringsbordet och NTA-digital. Genom att bearbeta en stor mängd data kan den visualiseras så att vi lättare kan ta oss till informationen, se mer i filmen nedan där Anders förklarar mer, bland annat om ett nytt begrepp han introducerar, Exploranation.

Anders visade också hur de med hjälp av data från scanning och fotografier, olika algoritmer och programmering lyckats visualisera både kroppar, mumier och via samarbete med NASA även hur Mars ser ut på nära håll.


Det blir intressant hur kommunerna inom FDLIS på bästa sätt använder den potential som möjliggörs genom projektet.

Som avslutning fick vi en visning av Universeums lokaler och utställningar av en mycket entusiasmerande guide, Arvid!

 

Lämna ett svar