Ett språkutvecklande arbetssätt för allas möjlighet till delaktighet

Anette Olsson och Jeanette Arvidsson på Villans rektorsområde berättar här om sitt arbete i förskoleklass om  medvetet och aktivt språkutvecklande arbetssätt med tecken och bild.

Läs mer