Carol Dweck och Growth Mindset

Lärarnas förhållningssätt till elever och deras lärande är otroligt viktigt och en person som forskat kring detta är Carol Dweck. Hon reser nu runt i

Läs mer