Du visar för närvarande Möjligheter med iPad

Möjligheter med iPad

Tisdagen den 12 oktober genomfördes på RIKT en utbildning för de som är IKT-ansvariga på kommunens förskolor. Utbildningen hölls av Advania och det som deltagarna fick ta del av var hur de kan använda några av de appar som följer med iPaden, pedagogiskt i verksamheten.

Den första app som gicks igenom var Pages och möjligheterna i appen att skapa digitala berättelser både med ljud, bild och film. Deltagarna fick bl.a. lära sig att använda något som heter direktalfa för att ta bort bakgrunden på en bild och frilägga den, möjligheten att använda diktering och även hur man kan rita och animera en teckning. De fick också lära sig hur man kan göra en digital bok i Pages och  hur man kan exportera boken som EPUB, och lägger in den i appen Böcker på iPaden.


Nästa app som det tittades närmare på var iMovie och där fick deltagarna lära sig hur man kan arbeta med Green screen i iMovie och hur man kan göra detta på olika sätt. Det behövs inte alltid ett stort grönt tygstycke. Utan det går att använda grönt papper, en grön målad låda och göra det i ett lite format. Håller man tex ett grönt A4 papper framför magen så kan man få det att se ut som om man projicerar en film på magen Det behöver inte heller vara just grönt utan det kan egentligen var vilken färg som helst.

Den tredje och sista appen som man tittade på var appen Clips. Clips är en app där man kan skapa små korta filmer med text, effekter och filter. Det går även att skapa poster på likande sätt. Deltagarna fick prova på lite olika sätten att arbeta med appen.


Deltagarna fick med sig mycket ny kunskap om de appar som redan finns på iPaden och vad de kan användas till. Ibland så behöver man inte ladda ner/köpa en speciell app utan det går kanske att göra samma sak i en redan befintlig app.

Lämna ett svar