Rådhusutställning och Tusen Lyktor

Läsårets temat är Kärlek och Respekt utifrån artikel 2 Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras. På utställningen presenterades

Läs mer